A család


Az első írásos emlék amely a Lassu mint család nevet említi, az ókori Babilóniai birodalomba repít vissza minket. Larusse Új Képes Történelem 1999 évi kiadásában szerepel, „Egy idegen dinasztia a Lassuké, szerezte meg a Kr.e. 1595-től – 1160-ig Babilónia trónját". Több, mint 430 évre meghatározta a dinasztia a Mezopotámiai birodalom életét, és vált az akkori ismert világ legnagyobb hatalmává. Lehet, csak véletlen egybeesés, nem tudhatjuk, hogy a Lassu Család valóban leszármazottja-e az egykori nagy uralkodónak. Azt azonban tudjuk, hogy a honfoglalás során a magyar törzsek több hullámban jöttek egyes vélekedések szerint évszázadokig tartott a honfoglalás. Tulajdonképpen kereskedelmi céllal jöttek a kárpát medencébe és közép Európába, akik délről hoztak árukat. Egy biztos a korban csak a közel keleti mezopotámiai harcászatban, illetve a hunoknál volt ismert a lovon vágta közben nyilazó, gyorsan mozgó katonaság. Ezen új hadviselés verhetetlen volt és a csak 452-ben Leó tudta megállítani a hunokat és megvédeni Rómát, azzal, hogy bátran Attila elé vonult, és visszafordulásra bírta. Itt találkoztak először elejeink a katolikus hittel. Ebből is kitűnik, hogy mily nagy haderőt képviselhetett ez a technika, és milyen sokan lehettek a hunok. Ezzel szemben a hivatalos honfoglalás csak 895 környékén történt, ahol okkal merül fel a kérdés, ha keletről jöttek volna a hunok, miért hagyták volna ki az útjukba eső szinte lakatlan Kárpát-medencét 450 évig? Nyilván abszurd a dolog. De visszatérve a Családra a következő írásos emlék 1699 amikor is Lipót római császár, német, magyar, cseh király nemesi ranggal tünteti ki vagyonos urát Lassu Tamást. A Család Visken kereskedelemmel és földműveléssel foglalkozott, az egyházon keresztül segítette a szegényeket, iskolát sőt ispotályt „kórházat” működtetett. Az 1700 as évek elejétől éli Visk fénykorát, koronabirtokként, kerület igazgatási és jogszolgáltatási önállóságát megkapva, külön adózó kerületté alakul. Az 1730 as évektől a korona birtok a kamara „kezébe került”. A Család haladó, nemesi szellemiségének megfelelően a kamarát ugyan a Család vezette, de mint egy mini országgyűlés hozta törvényeit és igazgatta Visk vármegye életét a benne élők közössége. Az autonóm terület, kiváltságok sorát élvezte, egészen 1834.-ig. A Családot a Trianoni katasztrófa elzárta a közben Somogy-megyébe áttelepülő másik ágtól. Következő írásos emlék Lassu Tamás, aki a magyar statisztika egyik alapítója a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, aki Somogy-megyében élt birtokán, és volt a matematika tudomány újszerű alkalmazója. 1948 után a Családból többen külföldre menekültek. I.d. Lassu Béla részben az elkobzott régi birtok után járó kárpótlási jegyből, részint pedig addig felhalmozott vagyonából elkezdett földterületeket vásárolni, amelybe ifj. Lassu Béla is beszállt, 1998 után. 2006 -ban alapította meg a fiatalabb Lassu Béla a Lagroland Kft-t. A Család mai birtoka, 900 Hektáron terül el, Somogy-megyében. A mezőgazdasági munka mellett felelősséggel segítjük Segesd település napi élet, támogatjuk a rászorulókat a katolikus egyház által.
parallax background
VIDEÓ

Nézze meg rövid videónkat, amely bepillantást ad a vállalat telephelyére, és filozófiájába.


honey-pic9honey-pic10